Smt. Manoshi RoyChowdhury

Co- Chairman, Techno India Group
EM 4/1, Saltlake City, Sector V, Kolkata- 700091